Math plus kids

Første trinn har jobbet med appen "Math plus kids". Det var stor suksess.

Appen "Math plus kids" er utviklet av en far i klassen. Svært populært med bilde av "Monsegutt" på selve appen. Elevene fikk jobbe med addisjon i tallområdet 0-10. Elevene fikk god trening i å løse oppgaver der første ledd, andre ledd eller svaret var ukjent. Vi fikk snakket mye om hva = egentlig betyr. Ei flott økt.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Finn oss på sosiale medier