Matematikk med en tvist

På workshop i senterets 'Rom for læring' ble 25 matematikklærere i videregående skoler i Troms utfordret på hvilke muligheter og motivasjonsfaktorer det finnes i å benytte spill i undervisningen.

Lærerne ble utfordret på hvordan integrere en spilløsning der både datamaskin, GPS og mobiltelefoner er integrert i et pedagogisk undervisningsopplegg. Konklusjonen ble at et vellykket opplegg avhenger i stor grad av at elevene må løse faglige oppgaver i samarbeid, at de evner å kommunisere, å lese og forstå digitale kart og sist, men ikke minst, at de kan vurdere og iverksette ulike strategier for å lykkes med å løse oppgavene.

Undervisningsopplegget baserer seg på et dansk konsept kalt DJEEO. DJEEO er et utendørs dataspill for alle aldre, som kombinerer avansert teknologi med utendørsaktiviteter, - en slags teknologisk løpe- og orienteringsjakt.

Erfaringene fra workshopen og tilbakemeldinger fra elever som tidligere har gjennomført opplegget viser at potensialet er stort og at motivasjonen for læringsarbeidet øker.

En viktig del av workshopen ved senteret var at lærerne i løpet av workshopen sørget for teknisk tilrettelegging for bruk av opplegget ved alle videregående skoler i området.

For mer informasjon kontakt Øystein Nilsen

oystein.nilsen@iktsenteret.no

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Enki - læringsspill for 5.-7. trinn

    Enki er et læringsspill i matematikk, engelsk og naturfag for 5.–7.-trinn som kan engasjere og motivere elever både med og uten spillerfaring.
  • Vikingtiden i Minecraft

    6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.
  • Historiefortelling og programmering med Project Spark

    På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.

Finn oss på sosiale medier