Lage intervju ved hjelp av iPad

Elevene i 6. klasse ved Skjelnan skole har den siste uken jobbet med intervju i norsk- og samfunnsfag.

Målene var...

- å kunne uttrykke seg skriftlig.

- å skrive et intervju som en sammensatt tekst.

- å bruke Internett og digitale hjelpemidler.

- å lese fagtekster.

Den digitale ferdigheten ble ivaretatt ved bruk av iPad og den digitale tavla ble brukt under gjennomgang og eksemplifisering.

Intervjuet (den sammensatte teksten) skulle inneholde spørsmål- svar, bilde og tekst. Selve "intervjuobjektet" valgte de selv. Det være seg andre elever i klassen, lærere og studenter eller "fiktive intervju" med kjente personer.

Etter planlegging, kladding og skissering på papiret fikk elevene gå i gang med presentasjon i "Keynote". I denne appen har elevene laget intervjuet på ett eller flere lysbilder, tatt bilder og lastet inn, lagt til tekst og pyntet med animasjon.

Presentasjonene lagrer seg i selve appen og kan da jobbes videre med i neste økt. Svakheten her er at det er ingen garanti for at arbeidet ikke blir slettet i mellomtiden... Vi har jobbet proaktivt i forhold til dette med elevene i de ulike klassene - det å la andre sitt arbeid få være i fred. Dette har til nå fungert bra.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier