Kan man lære matematikk ved å spille Minecraft?

Minecraftprosjekt over et helt skoleår.

Høsten 2014 startet vi et prosjekt ved Charlottenlund ungdomsskole som vi kalte «Minecraft og matematikk.» Bakgrunnen for prosjektideen var en henvendelse fra IKT-senteret som ønsket å vite mer rundt muligheter med Minecraft EDU knyttet til matematikk. Etter en tid kom jeg opp med ideen om at vi kunne bruke valgfaget Forskning i praksis inn i dette prosjektet. Hovedtanken bak å organisere det på en slik måte var at elevene kunne forske på egen læring, og på den måten oppfylle kompetansemålene i faget, og at vi kunne arbeide med prosjektet over tid. Altså et helt skoleår.

Min erfaring med Minecraft var på dette tidspunkt relativt begrenset, jeg hadde kun prøvd det ut med litt spilling og enkel bygging. Men jeg hadde bred erfaring med å teste ut ulike digitale verktøy knyttet til å utvikle undervisningsmetoder. På grunnlag av mine tidligere erfaringer med å utvikle undervisningsformer, og med blant annet konnektivisme som et teoretisk perspektiv, hadde jeg både noen antagelser og intensjoner i forhold til prosjektet.

 • Jeg ønsket at elevene skulle samarbeide og bruke sine nettverk.
 • Jeg ville at de skulle tilnærme seg reelle matematiske situasjoner eller problemstillinger ved å spille Minecraft.
 • Jeg ville at de skulle kommunisere det de arbeidet med både innad i klassen og ut i verden. 

Ved å legge vekt på disse elementene hadde jeg tro på at elevene ville lære matematikk knyttet til kompetansemålene for ungdomsskolen på en annen måte enn det som vi kan regne som tradisjonell matematikkundervisning. 
 
Organisering

Siden dette var et valgfag var elevene i klassen elever som hadde meldt seg på, og således var interessert i enten matematikk eller Minecraft, eller begge deler. De kjente til rammene rundt prosjektet og litt om hva de gikk til. 

Gruppa bestod i praksis av 15 elever og vi hadde en og en halv time i uka. Elevene jobbet i grupper på tre og gruppene ble endret fra oppgave til oppgave. Hver elev hadde sin egen Minecraft EDU-bruker, og jeg satte opp serveren lokalt på skolen. Elevene brukte både egne pcer og skolepcer, vi brukte Google docs som skriveplattform og Google+ og Youtube som kanal for deling både innad i klassen og ut til verden.

På vår google+ side vises mye av det arbeidet som ble gjort i løpet av skoleåret.

Oppgaver og tema

Det var sentralt for prosjektet å få oppgavene gode nok, slik at elevene fikk erfare mer enn å bare anvende Minecraft som et konkretiseringsmiddel og til å spille. Slik sett ble en del av forskningen det å finne litt ut av hvilke oppgaver, og hva slags oppgavetyper, som fungerte og ikke. Ved å gå inn på Google+ siden vår kan du finne de aller fleste oppgavene vi arbeidet med, men jeg tenker å si litt om noen av dem.

Broene i Charlottenburg

Dette var en oppgave jeg laget inspirert av det kjente matematiske problemet kjent under navnet Broene i Königsberg. Her konstruerte jeg en tilsvarende situasjon i Minecraft og ga elevene oppgaven å finne ut om det var mulig å passere alle broene en gang og komme tilbake til utgangspunktet. I tillegg skulle elevene presentere det de fant ut og beskrive hvorfor det var slik. Elevene fant etter hvert frem til løsningen på problemet, en løsning var slik:

En annen elev kom frem til en annen løsning på problemet, men det skyldtes at han fant ut at jeg hadde gjort en feil i byggingen av verdenen.

Strengt tatt den riktige løsningen ut i fra den verden elevene arbeidet med.


Pytagoras læresetning

Dette var en relativt åpen oppgave der elevene skulle bruke Minecraft til å bevise Pytagoras læresetning.

Presentasjon av løsning. (Google+)

   

Bygge skolen etter måltegninger

I denne oppgaven skulle hele klassen samarbeide om å bygge skolen. De fikk utlevert plantegninger og de skulle også dokumentere arbeidet underveis. Utover disse få rammene måtte elevene selv organisere seg, planlegge arbeidet og gjennomføre oppgaven sammen.

Presentasjon av løsning. (Google+)

   

Bygge skolen etter måltegninger

I denne oppgaven skulle hele klassen samarbeide om å bygge skolen. De fikk utlevert plantegninger og de skulle også dokumentere arbeidet underveis. Utover disse få rammene måtte elevene selv organisere seg, planlegge arbeidet og gjennomføre oppgaven sammen.

Presentasjon av løsning. (Google+)

Presentasjon av starten på arbeidet.    

Dette var noen korte eksempler på tre oppgaver som fungerte godt. Elevene tar oppgavene frem som eksempler på at de lærte mye av dem. Årsaken til at de fungerte godt handler nok om at det var oppgaver som var spesielt rettet inn mot spesifikke matematiske elementer, de passet godt til å gjennomføres i Minecraft, og at de opplevdes som nyttige for elevene.

Utfordringer

I prosjektet har vi stått ovenfor ganske store utfordringer. Utfordringene knyttet til oppgavetyper og arbeidsmetoder var ikke veldig annerledes enn annen undervisning. De store problemene var knyttet til å bruke programmet Minecraft EDU innenfor kommunens digitale infrastruktur. I den strukturen ligger det mange begrensninger som vanskeliggjør bruk av ikke-godkjent programvare. I vårt tilfelle var dette knyttet hovedsakelig til at det er begrensninger på hva man har lov til å gjøre på selve maskinene og begrensninger i skolens nettverk. Disse begrensningene førte blant annet til at det planlagte samarbeidet med skolen i Slovenia ikke ble noe av og at vi hadde store problemer i oppstarten. Så store at vi kom i gang med selve prosjektet mange uker etter skolestart. Vi løste disse problemene etter hvert men det er klart at slik den nåværende infrastrukturen er, så kan man ikke forventa at den «vanlige» lærer skal kunne ta i bruk Minecraft EDU i undervisningen. 

Elevenes stemme

Elevene førte logger undervis i prosjektet og her er noen eksempler på deres stemmer:

 • I løpet av dette året har jeg lært mye om hvordan å presentere et prosjekt både som video og i Minecraft Edu. Jeg har også lært mye om hvordan minecraft kan brukes som læringsplatform, og jeg har fått en dypere forståelse innen matematikk faget, blant annet Pytagoras (lærte hvordan det skrives pga dette faget).
 • I dette faget har jeg lært mer om måling (m, m2, m3), symmetri og samarbeid.
 • Jeg valgte Minecraft og matematikk fordi jeg liker både matte og minecraft så jeg trodde jeg kunne kombinere det for å lære mere.
 • Jeg forstod phytagoras mye bedre på minecraft enn jeg gjorde når vi hadde vanlig time i matte. Så jeg har lært at minecraft fungerer bra til å lære bort matte, men ikke alt fungerer like bra.
 • Det jeg føler har fungert best for meg er gruppesamarbeid fordi å jobbe sammen i minecraft funker bra når vi skal bygge noe stort og da har man en person som hjelper. Jeg synes også det er bra fordi da sitter alle med noen som skaper et fellesskap i klassen
 • Jeg har lært mye matte og geometri på en annen måte og jeg har også lært hvordan man lager videoer.
 • Vi kan bruke for eksempel bruke Minecraft EDU i RLE og lære om det gamle Romerriket eller om Jesus sitt liv og osv… Dette tror jeg kommer til å fungere og dette vil muligens få frem større interesse for faget!
 • I forbindelse med dette faget har jeg lært om Pytagoras læresetning, jeg forstod det bedre etter vi hadde en oppgave med det her. Vi har også lært om måleenheter, noe jeg personlig er ganske dårlig på, derfor er det veldig nyttig, hvert fall nå frem mot tentamen. Jeg synes egentlig vi ikke har holdt på veldig mye med matte i dette faget, det var litt skuffende. Mest i starten, gjorde vi ingen ting med matte.
 • Etter dette året har jeg forstått meg  mer på matte, når vi har hatt oppgaver med det. Vi har lært matte på en morsom og kreativ måte!
 • I år har jeg lært pytagoras læresetning via dette faget. Når vi skulle lære om det i mattetimene var jeg godt forbredt og klar over hva jeg skulle gjøre for å finne ut hypotenus. Jeg har også forbedret meg på måleenheter selv om jeg ikke tenkte over hvordan det hjalp meg før nå. Det var enklere og bygge enn og tegne og skrive hvordan du gjør det. Målestokk har heller ikke hvert min sterkeste side, men det forsto jeg mye mer av når vi bygget skolen. Jeg tror også vi har blitt bedre til og samarbeide og finne løsninger.
 • Det meste har fungert bra for meg. Å bygge skolen, de syv bruene. Jeg liker hvordan dette faget er åpent for fantasien.
 • Jeg har lært en del, først og fremst hvordan man spiller minecraft. Jeg har også lært pytagoras læresetning og jeg har lært måleenheter bedre. Jeg fikk god bruk for pytagoras læresetning når vi lærte om det i timene. Jeg var godt forberedt og kunne det vi lærte. I tillegg var jeg ikke veldig flink i måleenheter, men nå kan jeg de bedre.  Noe som jeg tror er på grunn av minecraft.

Lærerens oppsummering

Dette har vært et spennende og interessant prosjekt som både jeg og elevene har hatt glede og utbytte av å gjennomføre. Vi har gjort oss noen viktige erfaringer. Elevene har med de oppgavene som har vært gode, hatt godt læringsutbytte knyttet direkte til det de skal lære i matematikk på ungdomsskolen, samtidig som de har økt sin kompetanse på reelt samarbeid og å presentere sin læring og sine produkter og prosesser i en offentlighet. I alt arbeid i prosjektet har elevene hatt alle mulige hjelpemidler tilgjengelig for å løse oppgavene og arbeidet har i så måte nok lignet mer på hvordan man jobber i arbeidslivet ellers enn det man vanligvis gjør i skolen.

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

 • Vikingtiden i Minecraft

  6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.
 • Historiefortelling og programmering med Project Spark

  På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
 • ENKI, dataspill som gir læring og motivasjon

  6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.

Finn oss på sosiale medier