Jones in the Fast Lane - en klassiker i nytt lys

Spillet Jones in the Fast Lane var i min vennekrets et svært populært spill på begynnelsen av 1990-tallet, og jeg husker hvordan jeg fikk inn mange hverdagslige engelske ord og uttrykk. Hvordan kan en bruke dette spillet med sin karakteristiske grafikk til undervisning på skolen nå?

Jones.JPG

Jones in the Fast Lane - skjermdump

Creative Commons Licence

Oppstart og forberedelser

Det er svært enkelt å komme i gang med Jones in the Fast Lane. Det en trenger er en datamaskin og tilgang til Internett. Forberedelsene er å vise hvordan spillet fungerer, og å fortelle elevene hva målet med økta er. En kan kanskje også spille gjennom spillet en gang før en jobber med oppgaver knyttet til spillet. I Jones in the Fast Lane kan opptil fire elever spille sammen på samme datamaskin.

Kunnskapsløftet (engelsk) sier

3.-4. trinn:

 • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket

 • forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

 • lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser

 • forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner

 • skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør

 • delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger

5.-7. trinn:

 • identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk

 • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster

 • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

 • lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder

 • ta notater for å lage ulike typer tekster

Forslag til hvordan en kan bruke spillet i skolen

Spill gjennom en omgang med Jones in the Fast Lane, og la elevene jobbe med tekstoppgaver i etterkant. Eksempler på oppgaver (både på engelsk og norsk) som kan gis til elevene er:

 • La elevene gjenfortelle (for eksempel ved å bruke presens- eller preteritumsform) en uke i sin spillkarakters liv. Hva

 •  gjorde spillkarakteren gjennom uka; hvor mye jobbet han, 

 • studerte han noe, var han innom en butikk og lignende

  • En kan også se på det som skjer som en dag og benytte tidsindikatoren nederst til å skrive klokkeslett (for eksempel ‘At four o’clock I …)

 • Elevene kan skrive biografien til spilleren sin når de har spilt ferdig spillet. Dette fordrer at elevene må skrive notater underveis i spillet, slik at de har mulighet til å huske alt som er gjort i løpet av spillet

 • Elevene kan skrive CV-en til spillkarakteren sin, hva har h*n jobbet med, hvilken utdanning h*n har og så videre. Dette kan eleven få hjelp til ved å se på Statistics øverst i spillvinduet

 • Elevene kan gjenfortelle muntlig hva spillkarakteren sin har gjort den siste uka til de(n) eleven spiller med

 • Elevene kan skrive ned ord som de ikke forstår og forsøke å finne ut hva de betyr, og de kan skrive ned ord de forstår på grunn av sammenhengen de leser det i.

 • Klassesamtale på engelsk eller norsk om hvordan det har gått med de ulike karakterene

 • Dette kan brukes som starter for en fortelling

Dersom en skrur av musikken og lar lydeffektene være på, får en også lest opp mye av teksten, og på den måten kan elevene også høre engelsk.

Undertegnede og Martin Strickert har benyttet dette spillet i engelskundervisning fra 3.-7. trinn.

Jones in the Fast Lane er et lavterskel-tilbud for de som ønsker å benytte seg av dataspill i skolen.

Tradeschool.JPG

Skjermdump

Creative Commons Licence

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

 • Historiefortelling og programmering med Project Spark

  På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
 • ENKI, dataspill som gir læring og motivasjon

  6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.
 • Monkey Island i engelsktimen

  Hvordan og hvorfor bruke spill som Monkey Island i undervisning, og hvorfor vi av og til må la elevene få frie tøyler til å kose seg med stoffet i stedet for å mase om mål.

Finn oss på sosiale medier