Innføring av sammenhengende skrift, stavskrift, på nettbrett

Elevene på trinn 2 på Mortensnes skole i Tromsø bruker nettbrett (Windows8) for å lære sammenhengende skrift, stavskrift. Vi ser allerede store fordeler sammenlignet med blyant og papir.

Læreren bruker SmartBoard og SmartNotebook for å vise i detalj hva elevene skal gjøre. Alle nettbrettene har installert samme programvare, slik at elev og lærer har identiske skjermbilder. Elevene kan få starte å øve med store bevegelser på tavla, før de får spore med fingeren på nettbrettet sitt. På dette stadiet tenker vi ikke på blyantgrep, her er det bokstavenes grafiske uttrykk som skal læres.

Læreren velger bokstaver og ord som skal skrives. Disse skrives på SmartBoarden mens læreren kommenterer hva som gjøres. På tavla kan man gjøre videoopptak av det læreren skriver. Dette kan spilles av flere ganger mens læreren kommenterer og går rundt og hjelper elevene.

Mulighetene for individuell tilpassing er store. Noen elever har problemer med å få til bevegelsene på blanke ark. Da kan læreren skrive ordet, så kan eleven spore med en annen farge. Blir resultatet ikke bra nok, er det ingen sak å viske vekk og prøve på nytt - uten at det går ut over motivasjonen. Det går ikke hull på papiret når man visker ut.

Vi ser at vi får arbeidet mye grundigere på denne måten. Elevene skriver dessuten mer enn tidligere uten at de blir lei. Å arbeide med nettbrett ser ut til å være motiverende i seg selv.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Finn oss på sosiale medier