Hvordan utveksle digitale prøver med andre?

Det å lage digitale prøver i et LMS (Learning Management System) som Its learning, Fronter eller Moodle, kan være svært tidkrevende. Ville det ikke vært greit hvis man kunne utveksle spørsmål man har laget med andre lærere på en enkel måte!? Det kan du gjøre med QTI (Question and Test Interoperability)

QTI er en standard for å utveksle spørsmål. Både Its learning, Fronter og Moodle støtter QTI. MOOC (Massive Open Online Courses) plattformer som f.eks. Canvas støtter også QTI.

Jeg har selv jobbet som lærer, og vet hvor frustrerende det er å måtte kopiere eller skrive inn spørsmål og svar manuelt. Det er veldig tidsbesparende å bare kunne importere en fil. 

Dessverre er ikke alle i kunnskapsbransjen like flinke til å standardisere og dele ting enda, men jo flere vi er som etterspør denne funksjonaliteten, jo bedre vil den sannsynligvis bli støttet. 

Jeg legger ved en QTI fil laget i Canvas.  Klarer du å importere den i din læringsplattform? 

Les mer om QTI her: 

PS. Dersom du ikke klarer å importere den vedlagte filen i ditt LMS kan det være at de ikke bruker samme versjon av QTI. QTI finnes nemlig i flere versjoner. Den siste versjonen av QTI er versjon 2.1. Skriv gjerne en kommentar til denne artikkelen der du skriver hvordan det gikk da du prøvde å importere filen. Den er laget i versjon 1.2 av QTI.

 
Filvedlegg: 
Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Digitale testar

    Prøveverktøyet i læringsplattforma “Fronter” kan brukas både til undervegs- og sluttvurdering.

Finn oss på sosiale medier