Gulrot-piano med Arduino

Gulrot og Arduino går godt sammen, om en vet hva en skal gjøre. Dette har elever på mellomtrinnet funnet ut av, og de storkoser seg når de jobber med dette opplegget.

Gulrot1.jpg

Gulrot-piano ferdig montert.

Creative Commons Licence

Dette opplegget er laget av Jameco Electronics, og tilrettelagt til norsk av Lars Gimse ved Senter for IKT i utdanningen. Undertegnede og Erik Løkketangen har gjennomført dette med elever på mellomtrinnet ved Brundalen skole og Jakobsli skole.

 
 

Hva trenger du?

 • Arduino Uno grunnsett

 • Piezo høyttaler (enten den med to ledninger som på bildet, eller den lille som har to pinner)

 • Gulrot eller annen frukt/grønnsak

 • 6 stk 1 ㏁ resistorer (1 mega-ohm)

 
 

Mål fra kunnskapsløftet

3.-4. trinn

Forskerspiren

I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler

5.-7. trinn

Teknologi og design

Hovedområdet dreier seg om å planlegge, utvikle, framstille og vurdere funksjonelle produkter. Samspillet mellom naturvitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling står sentralt i dette hovedområdet. Teknologi og design er et flerfaglig emne i naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Etter 7.trinn:

 • Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi.

 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt bioteknologi, som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

 • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Fremgangsmåte
Vi tok utgangspunkt i Lars Gimse sin oppskrift og på bakgrunn av denne, tegnet elevene koblingene i Fritzing.

Fruktpiano_stor piezo.jpg

 

Å tegne koblingene i Fritzing sier elevene at hjelper dem med å få bedre oversikt over hvor koblingene skal være når de skal koble på ordentlig.

 

Med utgangspunkt i Fritzing-tegningen koblet elevene Arduinoen med breadbordet, og koblet på en Piezo-høyttaler. Her anbefaler vi den med to ledninger, da denne ga mye bedre lyd. Vi koblet til 6 gulrøtter til breadbordet, som igjen var koblet til hver sin port som ga hver sin unike tone, definert av koden.Brett.JPG


Elevene har koblet opp kretsen

Creative Commons Licence


Elevene koblet 6 kretser fra analog inn (A0-A5) til breadboard, hvor de så satte inn resistorene på riktig plass. Det er viktig at man bruker sterke nok resistorer. Vi benyttet oss av 6 stk. 1㏁ resistorer (1 mega-ohm). Høyttaleren ble koblet til pin 8 ut og GND (ground). I den andre GND-porten satte vi inn en ledning som blir brukt til jording (som vist på bildet med en hånd). Koblingen fra 5V til breadboard ble viderekoblet slik at tre og tre resistorer står på linje. Elevene koblet så i ledninger som ble koblet videre til gulrøttene.

 

Vi erfarte at vi måtte endre koden litt, for å teste motstanden på audio inn da dette kan variere mellom ulike frukter og grønnsaker. Dette gjøres ved å bruke ‘Seriell overvåker’, og skrive inn koden som dere ser på bildet under.

Når verdiene på alle innganger er testet kan vi spille ved at elevene skriver inn koden som dere ser under:

 

Her fikk elevene prøvd seg fram ved å justere verdien på (analogRead(Ax) …). Her oppdager elevene at litt endring i koden kan gjøre stor forskjell på lyden som kommer ut.
 

Hele oppsettet er jordet, men elevene har erfart at det ikke nødvendigvis er behov for å holde i jordingen for å få lyd. Dette har vært gjenstand for flere interessante diskusjoner med elevene på 5. trinn.

 

Vi opplever at elever på mellomtrinnet synes dette er spennende, og de liker veldig godt å utforske og samarbeide om feilsøking i dette opplegget. Eventuelle videreføringer kan være å få laget flere og spille inn en låt felles, eller å utforske forskjellen på verdiene som måles med ulike grønnsaker og frukter. Kan elevene se en sammenheng mellom de ulike fruktene/grønnsakene?

 

Vi benyttet gulrøtter i vårt opplegg, men alle typer frukt som fører strøm kan benyttes.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

 • Arduino for alle

  Å jobbe med strømkretser, bygging, forståelse av instruksjoner og tegninger, programmering og å oppleve mestring er blant noe av elevene på 5. trinn på Brundalen skole har oppnådd ved å jobbe med Arduino i noen uker.
 • Rom for læring - kreativ sone

  Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
 • Besøk på IKT-senteret i Tromsø

  Alle elevene på Vannvåg oppvekstsenter var på besøk på IKT-senteret for å lære litt om koding.

Finn oss på sosiale medier