GarageBand på mellomtrinnet ved Skjelnan skole

Elevene på 7. trinn ved Skjelnan skole har laget musikk på iPad. Praksisstudentene Elizabeth Koren Lomax og Trine Lise Rognli har laget og gjennomført undervisningsopplegget.

Mål LK06:

Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy.

Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår.

Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering.

Mål for perioden:

Komponere musikk til egenskrevet tekst.

Bli kjent med ulike digitale hjelpemidler innen musikk (GarageBand).

Kjenne til oppbyggingen av en sangtekst.

 

Rammefaktorer

22 elever. 4 datamaskiner.

Smartboard og Whiteboard.

6-7 iPads med GarageBand.

2 praksisstudenter som kan assistere hverandre.

Mulighet til å drive med stasjonsundervisning.

Studentene har fått fritt valg av tema og undervisningsmetoder.

 

Tid: Ca. 3 klokketimer.

 

Elevforutsetninger

Elevene må bli kjent med hvordan man skriver en sangtekst. De må også få en innføring i bruk av GarageBand. Det vil variere hvor erfaren elevene er med bruk av denne appen og iPad generelt. Vi må ta hensyn til at noen vil trenge ekstra oppfølging.

 

Innhold og arbeidsmåter (læreprosess)

Oppstart og presentasjon av prosjektet.

Innføring i GarageBand

Gruppearbeid (skriv sang, lag en komposisjon bestående av flere instrument og vis resultatet for klassen).

Jobbing på iPad.

 

GarageBand er en app med et tydelig og enkelt brukergrensesnitt. Med padden og appen er det enkelt å legge til flere spor (f.eks. innebygde "digitale" gitarer, keyboards, trommer o.l.) og gjøre opptak. Sangopptak gjør man ved å synge inn via iPad'ens innebygde mikrofon. Litt utfordringer kan det bli når gruppene skal bestemme seg for tekstens innhold.. Ved bruk av "tips og triks-arket" kommer elevene godt på gli. Prosjektet lagres til slutt om til filformat som kan lagres på iPad eller sendes/deles.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier