"Fanitullen" med iPad i musikkundervisninga

Fanitullen er en av våre mest kjente hardingfeleslåtter, og fortellingen om Fanitullen stammer fra et blodig bryllup i Hallingdal i gammel tid... 6A ved Skjelnan skole benyttet iMovie til å lage film/mimespill ut fra sagnet om "Fanitullen".

fanitullen.jpg

Fanitullen

 Illustrasjon av Mauricio Pavez

 

Vi tok for oss begynnelsen av sagnet om Fanitullen av Jørgen Moe: "Kjøkemesteren og spillemannen var på vei ned i kjellertrappa for å hente mer øl til dem som sloss (det var ikke uvanlig!) da han plutselig fikk høre ville slåttetoner nedenfra. Etter hvert som han kom ned i kjelleren og fikk vent seg til det svake lyset, fikk han se en som satt på ei øltønne og spilte...." (Musikkisum 6:58)

Elevene ble delt i grupper der rollene som kjøkemester, spillemann, fanden og bryllupsgjester skulle bekles. Hver gruppe hadde en iPad som de filmet med. Filmen redigerte de i iMovie der de klippet til filmsnuttene, la på overganger, la til musikk og lyder, tekst osv. Noen grupper var så kreative at de også laget en animasjonsfilm i iMotion som de la til i iMovie-filmen sin.

Tilslutt hadde vi visning i klassen på den digitale tavla. Elevene syntes dette var veldig morsomt, både prosessen og ikke minst det å se hva de andre gruppene hadde laget!

Kompetansemål fra K06 som bl.a. berøres:

MU (5.-7.) - Diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk

+ digitale ferdigheter.

IKT-planen for 6. trinn:

- Elevene skal lage, bearbeide og presentere ulike sammensatte tekster

- Elevene skal redigere bilder digitalt

- Elevene skal produsere og gjenbruke ulike typer video

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Gjenkalling ved bruk av iMovie

    Vi har nå jobbet med digitale historiefortellinger ved bruk av iPad siden september og har gjort oss en del positive erfaringer, men også noen utfordringer.
  • Eventyr

    Våren 2013 hadde vi prosjekt om eventyr. Målet med prosjektet var å bli kjent ulike eventyr, bruke digtale verktøy og språkstimulering.
  • Brøk med iMovie, Fractions og Math Animations

    Elevene har gruppevis laget en film der de forklarer hva brøk er.

Finn oss på sosiale medier