Førskoleklubben i Lunheim barnehage bruker IKT som verktøy for læring og utvikling.

Førskoleklubben på Lunheim i Tromsø bruker iPad og den digitale tavlen for å spille pedagogiske spill, hvor barna lærer kategorisering, geometriske former, farger, tall, bokstaver og staving. I tillegg blir de kjent med programvarer og lærer seg strategier for å finne frem i den digitale verden.

 

Når barna bruker iPadene er de ikke tilkoblet et trådløst internett. På denne måten er det bare de voksne som har kontroll på hva som er på maskinen og hvilke spill som er tilgjengelige. Vi har bare lagt inn spill som vi synes har lærings- og utviklingsverdi.

Vi har erfart at man bør ha en liten gruppe barn når vi jobber målrettet med iPad og smartboard. Vi må være voksne nok til å veilede barna, vi må også ha nok utstyr slik at barna får god tid til å gjøre seg kjent med mediet. Vi har både smartboardet og iPadene fremme samtidig for at alle barna skal få jobbe mest mulig. Det blir også roligere arbeidsmiljø og mindre kø og mas om få prøveJ

På Smartboard bruker vi mest «Trampoline», det er et læringsrom for barn hvor de kan spille lotto, sortere, kategorisere, telle, stave, regne og tegne.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier