Et barns første møte med iPad i barnehagen

I starten av januar fikk barna iPad som digitale verktøy for bruk i barnehagen. Vi diskuterte da hvordan vi skulle introdusere denne teknologien for dem. Vi kom frem til at vi måtte utnytte sjansen til å se hvordan barna, uten voksenstøtte, kom til å reagere på å få tildelt iPad i barnehagen, og utredet et prosjekt rundt dette.

Vi hadde på forhånd bestemt at vi skulle utføre ulike "sosiale eksperiment" for å se om utfallene ble som vi hadde forutsett. Januar nærmet seg slutten og prosjektet kunne starte. Møterommet med bord, fruktfat og kaffe ble byttet ut med 3 sittematter, 1 iPad, 1 lydopptaker og 4 kameraer. Dernest var det opprigging av de ulike elementene som skulle til for å skape helhetsinntrykket og å fange hver enkelt detalj.

 

 

Først ut var gruppen med 3-åringer, de ble sendt inn én etter én. En god miks av barn med iPad-erfaring fra den hjemlige platform, ble blandet med barn uten noen tilknytting til iPad.  Åtte barn og 30 minutter senere begynte enkelte, særs de med iPad hjemme, å bli rastløse og begynte derfor å utforske resten av rommet, de tok da i bruk kameraer hvor de gjorde ablegøyer og laget egne "show" til bildeskjermen på kamera som de så seg selv på.

 

 

 Neste gruppe var to 2-åringer uten iPad-erfaring, de var usikre og visste ikke helt hva de skulle ta seg til. Derfor tok vi de ut og sendte inn to 2-åringer med erfaring, for så å sende inn de uten erfaring igjen. Her kom det tydelig frem at så lenge de har noen som er trygge på verktøyet, tør de selv å ta intiativ til å utforske dette digitale verktøyet.

 

 

 Tredje par ut var et barn på 2 år og et på 5 år. I dette tilfellet skulle det komme frem hvilket av barna som tok intiativet til å bruke iPaden. Barnet på 2 år (som har erfaring med iPad), tok kontrollen og 5-åringen (uten erfaring) ble bokstavelig talt skjøvet til side. Her tok det eldste barnet lærdom av hva det yngste foretok seg, og etter hvert utviklet det seg til at det eldste overtok styringen og lærte det yngste barnet ulike sekvenser på iPaden og utvidet følgelig barnets iPad-register.

 

 

Barn lærer andre barn

Barn overrasker stadig, og er flinkere enn hva en tror. I dette tilfellet ser man at et barn, helt uten voksenstøtte, lærer videre egen kunnskap til et annet barn. Den ene gutten tok i bruk et program han har testet hjemme, 'Photo booth', han tok så et bilde av det andre barnet og viste under hele prossesen skjermen til det andre barnet for å vise hvordan man utførere slike oppgaver.

Alt i alt ble det 20 timer råmateriale, som igjen ble skrantet ned til to videoer på 10 minutter. Vi fant ut at barn med kompentanse tar intiativet, de eldste lærer av de yngste og vice versa. Barn med iPad-erfaring gir trygghet til de uten, og hjelper dermed de til å tørre og ta intiativ til å teste ut det elektroniske redskapet. I tillegg ble den sosiale kompetansen viktig for å oppnå kvalitetstid med iPaden, de måtte samarbeide og utøve turtaking.

Veien videre blir å se hvordan dette har utviklet seg, har de utvidet kompetansen sin? Er de blitt mer selvstendig i henhold til bruk av iPad? Og hvordan vil det bli hvis vi gjennomfører dette prosjektet på nytt og sammenligner de to prosjektene opp mot hverandre?

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Finn oss på sosiale medier