Enki - læringsspill for 5.-7. trinn

Enki er et læringsspill i matematikk, engelsk og naturfag for 5.–7.-trinn som kan engasjere og motivere elever både med og uten spillerfaring.

enki1.jpg

(skjermdump fra enkifag.no)

Creative Commons Licence

Asio har produsert det pedagogiske spillet Enki i samarbeid med Kjeller Innovasjon, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Høgskolen i Oslo og Akershus. Spillet har målgruppe 5.-7. trinn, og her fant jeg mer eller mindre alt jeg har savnet i læringsspill for denne aldersgruppen. Jeg mener at dette spillet er revolusjonerende i sin genre på det norske markedet, og best av alt: det er gratis å prøve ut! Etter å ha fått tilsendt egen innloggingsinformasjon var det bare for meg å legge inn liste over elevene og andre lærere på trinnet, og vips så fikk jeg ut en liste med brukernavn og passord til hver enkelt. Slik blir vi knyttet sammen i et lite Enki-samfunn.

Hva gjør så dette spillet bra fra et elev-perspektiv?Elevene starter med å designe sin egen avatar. De kommer deretter inn i et eget enki-univers der de kan velge mellom tre forskjellige planeter: Gassioma for naturfag, Kalkulon for matte og Anglonus for engelsk. Enki er bygd opp ikke ulikt Super Mario spillene jeg spilte på 90-tallet. Man beveger seg rundt i en fantasiverden, løser oppgaver og samler stjerner. Ikke bare blir elevene belønnet med stjerner når de klarer oppgavene, de kommer også til neste nivå i spillet når de har løst et visst antall oppgaver. Stjernene er ikke bare belønning, de er også nødvendige for å kjøpe hjelpemidler og mat. Og om man ikke spiser blir avataren slapp og fungerer dårligere. Slik får man stimulert elevene til å bruke tid på å løse oppgaver, ikke bare suse rundt i spillet uten å gjøre noe fornuftig. Det som er annerledes enn spillene jeg er vant til fra 90-tallet er at elevene treffer hverandre inne i spillet. Dette er kjent for de elevene som spiller andre online-spill på fritiden. Man kan bevege seg rundt i spillet sammen, og bruke chat-funksjonen for å samarbeide og hjelpe hverandre.

Hva gjør spillet bra fra lærer-perspektivet? 

Oppgavene i Enki følger læreplan i fagene matte, naturfag og engelsk for 5.-7. trinn, det ivaretar også tilpasset opplæring ved at elevene får spille i eget tempo og følge egen progresjon. I tillegg får elevene bred digital trening, blant annet gjennom å trene godt nettvett når de kommuniserer gjennom chatten. Det tar nok ikke lang tid før elevene har funnet hemmeligheter og finesser ved spillet som de fleste lærere ikke finner, disse kan de dele og lære til hverandre. Alle lærere får tilgang til en egen side der de kan følge hver enkelt elevs progresjon, og se hvilke områder eleven er sterke i og eventuelt hvilke områder eleven kan trenge ekstra støtte i. Det er ikke mulig å gjette seg gjennom spillet, på flere av oppgavene må eleven skrive inn svarene og noen av oppgavene må godkjennes og tildeles stjerner av lærer. Lærer har også tilgang til å følge med på elevenes chat, dette får selvfølgelig elevene beskjed om. Spillet er 100% nettbasert og man trenger bare en PC og internett. Elevenes progresjon blir lagret fra gang til gang, og så vidt jeg kan se er det ikke mulig å fullføre spillet på kort tid. Her har vi altså en ressurs som kan dras nytte av over lang tid. 

Min erfaring så langt er at elevene syns dette er et engasjerende og morsomt spill som de gjerne vil holde på med. Og dette er den største fordelen med spillet for meg som lærer: elevene har lyst til og er motiverte for å spille! Spillet passer både for de elevene som ikke har mye spillerfaring og også de som er erfarne online-spillere. Hittil har jeg ikke funnet læringsspill som kan måle seg med dette. Vi har valgt å lage en regel at spillet kun skal spilles på skolen. Vi bestemmer også selvsagt ut fra hvilket fag vi holder på med hvilken planet elevene skal spille på. 

Jeg undrer på to ting: Hva vil dette spillet koste å bruke? Og vil det utvides med flere fag?

Jeg vil oppfordre alle lærere på 5.-7. trinn til å sjekke ut Enki!

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 3

    Det er alltid noe som ikke går som planlagt når en setter i gang med noe helt nytt. Vi har møtt noen utfordringer som vi ikke forutså, som kan være greie å tenke på dersom dere har tenkt å bruke MinecraftEdu i undervisningen.
  • Samtykkeskjema og bildebruk

    For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!
  • Utvikling av læringsspill ved Nord-Gudbrandsdal VGS

    Som en del av siste syklus i iTEC-prosjektet, har IT-elever ved Nord-Gudbrandsdal VGS laget læringsspill.

Finn oss på sosiale medier