ENKI, dataspill som gir læring og motivasjon

6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.

DSC_2096.JPG

ENKI er gøy og lærerikt. (Foto: Roy Enge)

All rights reserved.

Klasse 6A ved Høknes barneskole har de siste 3 månedene tatt i bruk dataspillet ENKI i undervisningen.

ENKI er et dataspill tilrettelagt for 5.-7.trinn med utgangspunkt i lærplanmålene for fagene.

Her får elevene reise mellom de ulike planetene og jobbe med delemner i fagene.

Oppgavene er varierte og alle finner noe de mestrer. Progresjon i oppgavene er det jo lenger inn i spillet du kommer. Som lærer kan jeg enkelt styre elevene inn på hvilket område jeg vil at de skal jobbe med. Jeg kan gjennom egen administrasjonsside se all aktivitet hos elevene, og enkelt se staistikk på hva de mestrer og hva som er utfordrende.

Anbefales å sjekke ut spillet - tilbakemeldingene fra elevene er positive. "Det er gøy å lære gjennom dataspill".

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier