En PC pr. elev – forsøksprosjekt ved Sommerlyst ungdomsskole

I slutten av januar 2013 ble 8A ved Sommerlyst skole med i et prosjekt i samarbeid med «Senter for IKT i utdanningen». Målet for prosjektet var å finne ut hvordan IKT kunne brukes på en best mulig måte i en ungdomsskole og hvordan dette påvirker læringsresultatet for elevene.

Elevene fikk utdelt hver sin ASUS laptop med berøringsskjerm og Windows 8. Elevene skulle kunne ha maskinen både på skolen og hjemme.

Regler og betingelser

Før elevene kunne få maskinene måtte vi bli enige om betingelser og regler for bruk av PC-ene hjemme og på skolen.  Disse reglene måtte si noe om datatilsynets retningslinjer vedrørende personvern og strafferettslige lover som angår eiendomsrett til bilder og artikler, og nettmobbing og trakassering.

For å få dette til fikk klassen i oppgave å lage nettvettsregler de skulle følge. Kildematerialet skulle de finne på internett.  I tillegg ble det satt opp betingelser om personlig erstatningsansvar hvis maskinene ble skadet på grunn av egen uforsiktig bruk.

Organisering av klasserommet

For å få en best mulig kontroll på elevenes bruk av datamaskinene har vi innført en såkalt datainnredning.  Det vil si at når maskinene skal brukes får elevene beskjed om å flytte pultene ut til veggene (se bildet under). Dette har vist seg å fungere svært godt. Fra beskjed blir gitt til pultene er på plass har det gått under to minutter. I tillegg til å få bedre kontroll over aktiviteten, kan læreren med en slik plassering også lettere komme til og veilede den enkelte elev.

                                

 

Ved vanlig gjennomgang av lærestoff, diskusjoner og gruppearbeid er klasserommet organisert mer tradisjonelt.  PC kan brukes i slike situasjoner også, men da bare til å ta notater og dette er avtalt på forhånd.

 

På naturfagrommet

 

     

 

På naturfagrommet bruker elevene datamaskinene aktivt.  Når klassen har elevøvelse brukes maskinene til dokumentasjon.  Elevene tar bilder med maskinene og skriver rapport mens de arbeider.  De bruker også smarttelefonene sine og overfører bilder til PC-ene.

YouTube og Internett

Det å være online nesten hvor som helst på skolen kan være en fordel med hensyn til tilgang på lærestoff.  Internett som kunnskapskilde blir flittig brukt i alle fag.  I tillegg har klassen hatt god nytte av YouTube i engelskundervisninga.  Her har de hentet flere filmsnutter de har brukt aktivt i timene.

 

 

Et annet nettsted som er blitt benyttet er voicethread.com.  Dette er et lisensiert internettbasert program som gjør det mulig for elevene å legge ut egne opplesinger og uttalelser på engelsk.  Læreren kan i ettertid gå inn på elevens profil og evaluere dette og gi eleven tilbakemelding.

http://voicethread.com/share/3587539/

 

 Office 365 sharepoint

http://adfs.tromso.kommune.no/portal

Det meste av arbeidet eleven elevene gjør på skolen eller hjemme blir lagret på Office 365.  Dette er kommunens læringsportal.  Her legges både arbeid som er under arbeid og det som skal evalueres.  Evaluert arbeid legges også inn her. 

Hver elev har sin egen mappe i hvert fag på Office 365.  Disse er plassert i såkalt bibliotek (hvert fag er et bibliotek) som i sin tur igjen er organisert i et virtuelt klasserom.  Alt arbeid som legges inn i elevenes egne mapper kan bare sees av eleven selv og lærerne.  Ønsker elevene å ha felles mapper i forbindelse med for eksempel et gruppearbeid kan de opprette dette utenfor sin egen mappe i det aktuelle virtuelle fagbiblioteket de er i.

Lærerne kan legge ut felles informasjon og ulike maler, bilder og annet de ønsker elevene skal få tilgang til.

Erfaringer til nå

Alle guttene i klassen setter stor pris på bruken av laptoper på skolen.  De opplever det som lettere å skrive, finne informasjon, organisere arbeidet og unngår rot i papirer.

De fleste jentene er enige med guttene i at laptoper i skolen er bra.  De legger derimot vekt på at datamaskinene gjør det enklere for dem å lage ryddige og pent utseende tekster.  To av jentene i klassen synes det er vanskelig å ta notat på datamaskinen. De foretrekker å bruke penn og papir og etterpå skrive det inn på PC.

Elevene med lese –og skriveproblemer er entydig positive til bruk av datamaskiner i klassen.  I tillegg til å ha generelle problemer med å lese og skrive hadde flere av dem problem med dårlig håndskrift.  Det som nå skrives er nå både pent og forståelig.  I tillegg gjør hjelpeprogrammer med tekst til tale-funksjoner det mye enklere for dem å både lese og skrive riktig.  Nå både produserer og lærer de mer enn før de fikk datamaskinene.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier