Bildefortelling fra nærmiljøet

En barnehage i Oslo har laget bildefortelling av en tur i nærmiljøet. Her kan du se hvordan de gikk fram.

Senter for IKT i utdanningen har laget en rekke digitale forslag til pedagogisk aktivitet, kalt IKT-Brille fordi vi ser på rammeplanen med IKT-briller. Spørsmålet vi stiller oss er: Hvordan knytter man sammen digital lek og utforskning med rammeplanen? I dette innlegget viser vi hvordan bilder og bildefortellinger kan brukes i arbeid med fagområdet nærmiljø og samfunn.

Ta med barna og kameraet på tur i nærmiljøet og la barna ta bilder av det de selv opplever og er opptatt av. La barna bidra til at deres her-og-nå opplevelser blir til fortellinger hvor de kan vise hva de er opptatt av. Når barnas utvalgte øyeblikk samles, kan sekvensene vises igjen og igjen, og inspirere til gamle og nye historier!

Slik gjør du: En voksen tar med seg en gruppe fireåringer på tur i nærmiljøet. Vanligvis er det mange fugler i og ved vannet de bruker å dra til, men denne dagen var det kun en and å se. Den er langt uti vannet, så barna strever litt med å få bilde av den. Men det ble mye samtale om and! Barna tok andre bilder, en etter en, av det de ville. Dermed ble det samtaler om mange ulike tema, ut fra barnets fokus, eller hva gruppa oppdaget underveis. Deretter gikk gruppen tilbake til barnehagen hvor barna, sammen som gruppe, satte bildene sammen og fant ut hvilken tekst de ville ha til. Barna deler på å skrive, og diskusjoner på hva og hvordan man skriver går livlig. En liten lydsnutt ble også lagt til fortellingen.

Dette er en aktivitet som passer best for de store, men de små kan gjøre en vri ved å synge til bilder som de selv har tatt eller lignende. En annen måte å legge til rette for progresjon, er at man kan starte med tilfeldige bilder man setter sammen, og etter hvert planlegger og lager sammenhenger historier. Du kan lese mer om hvordan barnehagen gikk fram, se bilder og laste ned en enkel veiledning her: http://iktsenteret.no/ressurser/bildefortelling-fra-naermiljoet#.UCyuxkL... Dette er ett av flere digitale forslag til pedagogisk aktivitet i barnehagen utviklet av Senter for IKT i utdanningen.

Du finner flere forslag her: http://iktsenteret.no/iktbrille

Filvedlegg: 
Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Små barns bruk av digitalkamera

    I et prosjekt hvor vi jobbet med Itten`s fargesirkel, ble digitalkamera et sentralt verktøy.
  • ”Mitt eller ditt?”

    En oppsummering fra seminaret "Mitt eller ditt?" - om å ta bilder sammen med barna i barnehagen.
  • Kamera og bildebehandling

    Vi i Varden barnehage har valgt å fokusere IKT prosjektet rundt førskoleklubben i første omgang. Nå, da vi har fått kamera, pc og prosjektør, hadde vi vårt første prosjekt med fotoutforskning.

Finn oss på sosiale medier