Arduino for alle

Å jobbe med strømkretser, bygging, forståelse av instruksjoner og tegninger, programmering og å oppleve mestring er blant noe av elevene på 5. trinn på Brundalen skole har oppnådd ved å jobbe med Arduino i noen uker.

Arduino er interessant å bruke for alle i grunnskolen, også for barneskole. Erik Løkketangen og undertegnede har prøvd ut Arduino på elever fra 4. trinn med stor suksess.

Hva er Arduino?

Arduino er små datamaskiner som kan registrere og styre fysiske omgivelser og komponenter ved at man kobler den til ulike sensorer. Arduino ble utviklet med mål for å være en enkel måte for nybegynnere og viderekommende til å lage enkle innretninger.

Arduino er basert på Open source, og det finnes flere forskjellige kommersielle aktørerer.

Vi har benyttet oss av modellen Arduino Uno.

Hvordan jobbet vi med dette?

Vi var så heldige å få lov til å låne 8 sett med Arduino fra Trondheim Makers (sjekk med din lokale maker-forening om de har noen å låne bort).

På Brundalen har vi jobbet med grupper på opptil 18 elever. Elevene har jobbet sammen i grupper på 2 eller 3. På denne måten måtte elevene snakke om arbeidet sitt gjennom samarbeidet. Forklare hva de gjør, og hvorfor de gjør det.

Vi har hatt en felles gjennomgang av komponentene et Arduino-sett består av, og forklart hva de forskjellige komponentene bidrar med. Vi startet med å koble en krets og deretter programmere en blinkende lyspære. Her kunne elevene gå inn å endre intervallet mellom hvert blink og på den måten få lyspæren til å blinke fortere eller saktere. Elevene fikk se sammenhengen mellom koden og sin egen kobling.

Elevene koblet også trafikklys (Opplegg finnes her) og fikk de til å blinke i intervall som et ekte trafikklys. På bakgrunn av dette hadde vi en nærmere gjennomgang av kodebiten, og hva den forskjellige koden betydde.

Elevene hadde oppskrifter som de fulgte når de koblet Arduinosettene. Disse finner du her.

Tips

 • La elevene lage koblingene selv ved hjelp av Fritzing. Elevenes tilbakemeldinger, og vår erfaring, er at elevene får bedre oversikt over hva som skal kobles hvor.

 • For de med Chromebooks kan dere bruke Codebender for å programmere Arduinoen.

 • For de som ikke har Arduino, men vil prøve ut dette, kan dere koble og programmere en Arduino på 123d.circuits.io.

 • En kan også bruke Blockuino.no til å programmere Arduino.

Utfordringer

Noen var det …

 • Utfordrende for mange å få koblingene til å sitte, få de skikkelig fast på rett plass.

 • Utfordrende å ha bare en pc som man kunne koble til å programmere Arduinoene på, her skulle vi hatt flere pcer for å få mer fokus på selve koden.

 • Utfordrende med fargekodene på strømresistorene. Da disse ikke samsvarte fra oppskrift til de settene eleven brukte (en oversettelse finnes i boka XXX).

 • Utfordrende at Arduinoene vi brukte ville ha USB 2.0, og ikke USB 3.0 porter.

Mål fra Kunnskapsløftet

3.-4. trinn - naturfag

Forskerspiren

I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler

5.-7. trinn - naturfag

Teknologi og design

Hovedområdet dreier seg om å planlegge, utvikle, framstille og vurdere funksjonelle produkter. Samspillet mellom naturvitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling står sentralt i dette hovedområdet. Teknologi og design er et flerfaglig emne i naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

I Vg1 er dette hovedområdet kalt bioteknologi, som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

 • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Utskrift hentes her. Det samme opplegget finner du også på smartskole.no.

 
Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

 • Gulrot-piano med Arduino

  Gulrot og Arduino går godt sammen, om en vet hva en skal gjøre. Dette har elever på mellomtrinnet funnet ut av, og de storkoser seg når de jobber med dette opplegget.
 • Rom for læring - kreativ sone

  Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
 • Besøk på IKT-senteret i Tromsø

  Alle elevene på Vannvåg oppvekstsenter var på besøk på IKT-senteret for å lære litt om koding.

Finn oss på sosiale medier