4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 2

Etter å ha jobbet med forberedelsene til å kunne begynne å spille / bygge i MinecraftEdu (beskrevet i forrige innlegg), var det en svært ivrig gjeng på 4. trinn som var veldig klar for å begynne å bygge skolen sin.

Skjermdump 270314_1205.jpg

Slik så det ut i verden når elevene skulle begynne å bygge

Creative Commons Licence

Red.anm: skoleversjonen av Minecraft Edu heter fra og med 2016 Minecraft Education Edition, og krever Windows 10 og Office 365-konto. 

Elevene på fjerde trinn viste et stort engasjement for å begynne med å bygge skolen i Minecraft. De elevene med mest erfaring i Minecraft stilte med egne datamuser til første økt, og var veldig ivrige på å komme i gang med spillinga. Som lærer er det godt å se at elevene har et slikt engasjement for skolearbeidet, et engasjement som ikke har avtatt underveis i prosessen. Det har blitt lagt inn flere runder med samtale om de ulike målene vi har hatt, og der merker vi at når vi har hatt et slikt fellesprosjekt, så er flere elever deltagende i samtaler.

Måten vi har organisert selve spillinga på, med å ha over 25 elever på samtidig i en og samme verden, gjorde det utfordrende å få i gang elevene og få de til å dra i samme retning. Etter første gruppe var ferdig med sin økt var vi ikke kommet så langt:

Vi kom fram i pausen før den andre gruppen skulle begynne å spille at vi måtte gi tydeligere arbeidsoppgaver, og gjøre elevene klare over at de kunne få oversikten over bygget ved å se på Smart board-en hvor en av lærerne flyr over byggeplassen. På den måten ble det lettere for elevene å se hva som måtte gjøres. Etter økt 2 med bygging var vi kommet så langt:

Skjermdump 270314_1305.jpg

" class="media-element file-full" typeof="foaf:Image" src="https://iktipraksis.iktsenteret.no/sites/default/files/styles/hovedbilde/public/Skjermdump%20270314_1305.jpg?itok=gFRPOCt7" width="570" height="321" alt="" />

Resultatet etter andre byggeøkt.

Creative Commons Licence

Vi ser at framgangen for økt to (som var like lang som økt en) er ganske stor. Etter første dag med bygging, var alle elevene veldig klare for å fortsette med byggingen.  Engasjementet blant både elever og lærere var høyt, noe også læringskurven var. Følelsen til de guttene som vanligvis ikke viser seg fram, når de  kunne hjelpe både medelever og lærere med ulike problemer i løpet av økta, var svært god.

Vi har snakket med elevene om konstruksjoner i byggverk (naturfag), elevene har målt bygget, arealer og gjort avrundinger (matematikk), de har kommunisert på en enkel måte skriftlig i chatten i MinecraftEdu, og i tillegg har de planlagt og bygd hus ved hjelp av digitale hjelpemidler. Mulighetene er mange, når bygget er det muligheter til å bruke dette som en skrivestart etter for eksempel dramatisering inne i Minecraft, skriveoppgaver kan gis i både engelsk og norsk. Det er opp til lærerne å legge de fagene en ønsker i et slikt opplegg. Det er viktig å bruke dette som gode samtaleemner for ulike temaer i de fagene en ønsker å knytte et slikt opplegg opp mot.

Før vi begynte med å bygge gikk vi på noen smeller. Men det er jo også god lærdom, noe dere kan lese om i neste blogginnlegg.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 3

    Det er alltid noe som ikke går som planlagt når en setter i gang med noe helt nytt. Vi har møtt noen utfordringer som vi ikke forutså, som kan være greie å tenke på dersom dere har tenkt å bruke MinecraftEdu i undervisningen.
  • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 1

    Brundalen skole i Trondheim skal i løpet av 2014 bli bygget ut og pusset opp. Vi har brukt Minecraft Edu for å utforske hvordan skolen kommer til å se ut.
  • Vikingtiden i Minecraft

    6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.

Finn oss på sosiale medier