4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 1

Brundalen skole i Trondheim skal i løpet av 2014 bli bygget ut og pusset opp. Vi har brukt Minecraft Edu for å utforske hvordan skolen kommer til å se ut.

Til pressemelding.jpg

All rights reserved.

Red.anm: skoleversjonen av Minecraft Edu heter fra og med 2016 Minecraft Education Edition, og krever Windows 10 og Office 365-konto. 

Før elevene ble involvert

Vi (Steffen Selnes Karlsen, Kenneth Fossland og Anders Fossen Trøan) hadde lekt litt med tanken om å bruke Minecraft i undervisningen. Denne tanken ble stadig mer interessant etter hvert som vi har forstått hvor mange faglige aktiviteter man kan knyttet til spillet. Etter å ha funnet disse målene blant annet i fagene matematikk, naturfag og kunst og håndverk i Kunnskapsløftet kom vi fram til at vi ville få elevene til å bygge skolen i Minecraft Edu. Av oss lærerne var det en som har spilt mye Minecraft, de to andre hadde ingen erfaring med spillet.

Oppstart med elever

Oppstarten med elevene ble gjort med alle 53 elevene på 4. trinn. Vi fortalte at vi skulle bruke Minecraft Edu på skolen, og at vi ønsket å bygge nytt og eksisterende skolebygg. Dette resulterte i både glede og undring hos elevene. Erfaringen med Minecraft blant elevene på 4. trinn var også ulike, fra ingen erfaring til masse erfaring.

Så snakket vi om hva som gjøres før en byggeprosess, og da kom elevene raskt fram til at vi burde vite målene. Elevene ble delt i gruppersom fikk tildelt ulike deler av skolen for oppmåling. For å ta bilder valgte vi å bruke en app på iPad-ene som heter ‘My Measures&Dimensions’ (på Android kan du bruke ‘Measure&Sketch’).

Vi sendte så ut elevene med Ipad-er, målehjul og målebånd for å måle sin del av arealet. Dette var en litt vag oppgave for flere elever, slik at vi måtte inn og styre en del av gruppene som slet med oppgaven.

   

To av bildene tatt med appen.

Oppsett av verden

Å komme i gang med Minecraft Edu er såre enkelt. Vanlig Minecraft kan være vrient å sette opp i skolesammenhenger, både teknisk og med hensyn til kommunale brannmurer og lignende.  Minecraft Edu gjør prosessen enklere, og det følger det serververktøy hvor lærer lett på forhånd kan sette opp hvilke rettigheter hver enkelt elev har. Dette kan også gjøres under spilløkter gjennom et grafisk brukergrensesnitt. For å gjøre byggingen enklest mulig og for å ha minst mulig distraksjoner for elevene valgte vi å starte med en “superflat” verden som kort fortalt er helt flat uten trær eller noen form for terreng.

Den største utfordringen var å få nettet på skolen til å virke på tvers av det trådløse lærernettet og elevnettet. Etter mye fram og tilbake med leverandøren til kommunen fikk vi åpnet opp portene mellom de ulike nettene slik at vi kunne ha serveren på en lærer-datamaskin og elevene kunne koble seg opp på elevnett-maskinene. Vi fikk åpnet opp portene 25564-25566 både på UDP og TCP, slik at vi var sikker på at port 25565 (som Minecraft Edu bruker) var åpen. Løsningen som brukes på MinecraftEdu gjør at alle som spiller, må sitte på samme nett, noe som gjør det vanskelig å spille med elevene når de er hjemme. Men dette kan løses ved å opprette en VPN-tilkobling som andre kan koble seg på på den maskinene som serveren er på. Men dette er mer viderekommende, og fordrer at den som har serveren på maskinen sin har god kapasitet på nettet den sitter på.

Siden vi valgte en flat verden måtte vi også dele ut byggeklossene til elevene, da det ikke finnes annet enn jord i en flat verden. Her kunne vi ha satt spillet i såkalt kreativ modus, hvilket betyr at elevene kan hente frem hvilke klosser som helst akkurat når de vil. Fordelen her er at da kan elevene også fly, noe som ville ha gjort det enklere for de å bevege seg rundt. Grunnen til at vi ikke valgte å sette alle i kreativ modus er at vi fryktet at enkelte ville begynne å hente fram alt mulig rart de ikke hadde bruk for i byggingen blitt distrahert av muligheten til å ha alt tilgjengelig. Dette medførte litt mer jobb for de voksne, da vi måtte forberede flere kasser med materialer. Disse materialene var det elevene selv som var med å velge i en rask diskusjon om hvilke farger som passet til hvilke deler av bygningen.

I neste blogginnlegg skal vi se nærmere på hvordan oppstarten med byggingen var, hvordan elevene responderte og ikke minst noen lærepenger vi lærerne fikk oss etter første økt.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 2

    Etter å ha jobbet med forberedelsene til å kunne begynne å spille / bygge i MinecraftEdu (beskrevet i forrige innlegg), var det en svært ivrig gjeng på 4. trinn som var veldig klar for å begynne å bygge skolen sin.
  • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 3

    Det er alltid noe som ikke går som planlagt når en setter i gang med noe helt nytt. Vi har møtt noen utfordringer som vi ikke forutså, som kan være greie å tenke på dersom dere har tenkt å bruke MinecraftEdu i undervisningen.
  • Vikingtiden i Minecraft

    6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.

Finn oss på sosiale medier