”Mitt eller ditt?”

En oppsummering fra seminaret "Mitt eller ditt?" - om å ta bilder sammen med barna i barnehagen.

Hvem eier bildet, er det fotografen eller den/de som er avbildet?

Dette var ett av flere spørsmål som ble tatt opp på seminaret ”mitt eller ditt?” i regi av Senter for IKT i utdanningen som ble avholdt på Litteraturhuset torsdag 27. mars. Hele 120 barnehageansatte var på plass for å få med seg dette viktige temaet som ble tatt opp. Bidragsyterne ga de oppmøtte mange gode eksempler og tips til hvordan barnehagen kan jobbe med bildebruk i barnehagen, på en etisk forsvarlig måte.

Digital kompetanse i barnehagen

Stadig flere barnehager tar bilder i barnehagen både i spontane og planlagte aktiviteter. Mens mange lar barna medvirke i å ta egne bilder fra sin hverdag, fortelles det også at det fortsatt praktiseres oppstilt fotografering utført av de voksne, men i mindre grad enn tidligere. Hva som skjer med bildene i etterkant av utført aktivitet varierer også fra barnehage til barnehage. Noen velger å bruke bildene som utgangspunkt for samtale med barna, lage bildekollasjer, memoryspill, digitale fortellinger, eller andre pedagogiske aktiviteter.

Flere barnehager velger også å publisere bilder på ulike digitale delingsarenaer som hjemmeside, blogg, Facebook og lignende i arbeidet med dokumentasjon eller faglig refleksjon. Uavhengig om bildene skal publiseres på nettet eller ikke, er bidragsyterne på seminaret enige i at det er svært nyttig å diskutere etiske problemstillinger innad i personalgruppen. Barna har også tanker å meninger å komme med som er viktig at blir sett og hørt. Og det å kunne reflektere sammen med barna om bruk av bilder kan være en avgjørende faktor i arbeidet med barns gryende digitale dømmekraft. 

Gode eksempler

På seminaret fikk vi innblikk i relevante funn fra Barnehagemonitor 2013 som omhandler barns deltakelse i barnehagens bruk av bilder. Det ble også gitt mange gode og inspirerende tips til bruk av bilder i barnehagen. Foredragsholderne som delte sine kunnskaper og erfaringer på seminaret var: Helle Jacobsen (Senter for IKT i utdanningen), Marianne Undheim (Kleppe Friluftsbarnehage), Anne-Lise Drægni (Linjen barnehage), Elisabeth N. Jensen og Vivi An Hansen Midtun (begge Fjeldlund barnehage).

Nedenfor er det kategorisert og listet opp noen punkter som ble delt av bidragsyterne. Disse kan det være kjekt å ta en titt på for videre arbeid med bruk av bilder i barnehagen.

Barna som fotografer:

 • La barna få gode mestringsopplevelser gjennom å øve og prøve.
 • La barna få bruke kamera til å oppdage ting spontant, men planlegg også slike opplevelser.
 • La barna få delta i hele bildeprosessen, fra tagning til behandling.
 • La barna selv få plukke ut de bildene som interesserer, og la de forklare hvorfor nettopp disse bildene velges ut, små grupper anbefales.
 • Små hverdagsøyeblikk med bilder kan bety mye for det enkelte barnet og kan bidra til å skape samtaler.

Tips til et utvalg av pedagogiske aktiviteter med bilder i fokus:

 • Bruk bilder til undring og samtaler med barna slik at de gis mulighet til å ytre seg.  
 • Bruk bilder til å stimulere og videreutvikle barnas språk og ordforråd.
 • Bruk bilder som utgangspunkt for barns kreative utforming.

--> Se ressurssamlingen IKT-Brille for digitale forslag til pedagogiske aktiviteter >>

 

Etiske problemstillinger ved bruk av bilder i barnehagen: 

 • Er det greit å ta bilde av akkurat det man selv vil ta bilde av?
 • Har du noen gang blitt spurt om tillatelse til å bli tatt bilde av? 
 • Hvem bestemmer i din barnehage hvilke bilder som skal vises og/eller publiseres?
 • Har du noen gang spurt barna om lov til å henge opp bilder på veggen som de selv er avbildet på?
 • Er det den som tar bildet eller den som blir tatt bilde av som eier bildet?

--> Last ned og les veiledningsheftet I beste mening fra Datatilsynet her >>

--> Samtykkeskjema til bruk i barnehagen utformet av Kleppe Friluftsbarnehage >>

 

Tips til refleksjonsspørsmål innad i personalgruppen:

 • Hva fokuserer de voksne på når de tar bilder?
 • Hva fokusere barna på når de tar bilder?
 • Hva er målet og meningen med bruk av bilder i nettopp din barnehage?
 • Hvordan ivaretar din barnehage barns personvern ved bruk av bilder?

--> Last ned og les veiledningsheftet Informasjonssikkerhet i barnehagen fra Senter for IKT i utdanningen her >>

 

Ytterligere veiledning og informasjon innen temaet finnes her:

 

Foto: Elin Dybdal Simensen

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier