Prezi

Som presentasjonsverktøy er Prezi relativt nytt, men utfordrer mange av de etablerte programvarene, som for eksempel Power Point. Det er flere årsaker til at Prezi er førstevalget blant elever. En årsak er at alt foregår online og innlogging skjer gjennom eget brukernavn/passord, Facebook eller Feide. En annen årsak er at det er gøy!

  Hvordan har du brukt appen pedagogisk?: 

  Jeg har brukt programmet ved flere anledninger i ungdomsskolen i mange fag, og det kan ses på som en integrert læringsplattform i mine fag. Elevene bruker Prezi først og fremst som presentasjonsverktøy, men har også vært benyttet som rapporteringsverktøy. Det kan være i forbindelse med for eksempel naturfagsforsøk.

  Hvordan opplevde du bruken og nytten i forhold til læringsutbyttet?: 

  Selv elever med svake grunnleggende ferdigheter mestrer dette programmet, da det finnes et uttall maler og forhåndsinnstilte innstillinger for tekst -og bildebokser. Prezi er selvforklarende og alt arbeid lagres automatisk. Det er derfor ingen fare for at elevene mister arbeid, ved for eksemepel strøm -eller nettbrudd. Andre datamaskiner samhandler godt med Prezi, og eksempelvis kan bilder og film enkelt legges inn via nettbrett og mobil. Det er igjen en stor fordel med tanke på dokumentasjon i en naturfagsrapport. Lykkes ikke elevene, finnes det en integrert søkemotor for bilder. Det er derfor svært få begrensninger med Prezi, noe som motiverer både nybegynneren og den mer erfarne brukeren.

  Sett din karakter for appen (krever innlogging): 
  0
  Ingen stemmer til nå
  Skriv en app-omtale

  Har du brukt en app eller et program i din praksis? Vi vil gjerne høre hvordan du har brukt appen/programmet og dine erfaringer om pedagogisk nytte.

  Finn oss på sosiale medier