Heads up

Heads Up er kommet for å bli. Spillet er utviklet av Ellen DeGeneres og minner mye om brettspillet Alias, men i en digital versjon beregnet for mobiler og nettbrett. Spillet ble internasjonalt kjent gjennom The Ellen Show, hvor det ble fokusert på lek og hygge med familie og venner. Men kan det også brukes i undervisningssammenheng?

Informasjon fra app-butikk(er):
  • Last ned fra App Store
Hvordan har du brukt appen pedagogisk?: 

Jeg har brukt Heads Up i engelskundervisning med det formål at elevene skal uttrykke seg muntlig. Erfaringer viser at konkurranse og spill/lek motiverer elevene til å snakke mer i timene, og Heads Up er inget unntak. 

Hvordan opplevde du bruken og nytten i forhold til læringsutbyttet?: 

Det må nevnes at veledende pris for appen er $0.99, og dette er noe elevene selv må stå for. Til gjengjeld får de et spill som både kan brukes i undervisning, sammen med klassekameratene i friminuttene, og hjemme med familien. Appen finnes til både Android og Apple, men første gang vi testet dette i undervisning fantes kun etterligninger til Windows-telefoner. 

Samtlige elever syntes dette var gøy, og den muntlige aktiviteten var stor. Det som imidlertid noen syntes var vanskelig var valg av ord. Noen av ordene/personene var ukjente for elevene, som igjen gjorde til at interessen gikk ned. Konkurranseaspektet ved appen var derimot det som gjorde læringsutbyttet størst, nemlig det at elevene var "tvunget" til å snakke engelsk for å få poeng. Læringsutbyttet i timene er greit, men en stor fordel med å introdusere Heads Up for elevene er at de vil ta spillet med seg videre ut i friminuttene, og læringen fortsetter også etter at skoledagen er over.

Sett din karakter for appen (krever innlogging): 
3.5
Average: 3.5 (2 votes)
Skriv en app-omtale

Har du brukt en app eller et program i din praksis? Vi vil gjerne høre hvordan du har brukt appen/programmet og dine erfaringer om pedagogisk nytte.

Finn oss på sosiale medier