IKT i praksis

Sist publisert

Dette læringsopplegget har blitt gjennomført med elever, lærere, studenter og skoleledere. Læringsopplegget er tverrfaglig og gir et innblikk i hvordan programmering og dybdelæring kan kombineres i praksis. Læringsopplegget er knyttet opp mot kjerneelementer og kompetansemål til fagfornyelsen.

En klassisk hinderløype tas til nye høyder når vi legger inn jakt etter qr-koder og små dyrevenner!

Når vi bruker qr-koder og digital lupe får vi støtte til å skape felles fokus, undring og utforskning.